Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
14 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka NAHUMA

Prawosławni:

święci dnia
▫ spraw. Filaret Miłościwy
▫ pror. Nahum

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-