Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
15 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

III Niedziela Adwentu
(Gaudete)
LG: III tydzień psałterza
Rozważania:
III Niedziela Adwentu »
Przyjście Pana jest już bliskie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - III Niedziela Adwentu »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Jezus wypełnia mesjańskie znaki »
Sześć homilii na 3. Niedzielę Adwentu. Także do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Poza horyzont doczesności »
Garść uwag do czytań na III niedzielę Adwentu roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Chrześcijańska nadzieja »
3. Niedziela Adwentu, rok A (Iz 35,1–6a.10; Jk 5,7–10; Mt 11,2–11).
Dobra droga »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii III Niedzieli Adwentu.
III NIEDZIELA ADWENTU - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Św. proroka HABAKUKA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Atanazy Pieczerski
▫ pror. Habakuk
▫ mnich Ise, biskup Ciłkany
▫ Stefan Urosz, car serbski
▫ męcz. Myropa z Chios

Luteranie:

Niedziela 3. w Adwencie

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-