Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
16 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu
Wspomnienia: Św. Adelajdy (ces)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka SOFONIASZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Sawa ze Storożewa
▫ pror. Sofoniusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-