Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
21 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego PATAPIUSZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Potapiusz
▫ męcz. Antuza rzymska
▫ ap. Sostenes
▫ ap. Kefas
▫ ap. Cezary

Luteranie:

Dzień apostoła Tomasza

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-