Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
3 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

Okres Narodzenia Pańskiego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy JULIANNY z Nikomedii

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy