Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
15 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. ojca naszego SYLWESTRA, papieża rzymskiego

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-