Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
16 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Marcelego I (p)
Rozważania:

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO TEOFANII. - Św. proroka MALACHIASZA i św. męczennika GORDIUSZA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-