Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
22 Stycznia 2020r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTA

Prawosławni:

święci dnia
▫ Filip, metropolita Moskwy
▫ Piotr, biskup Sebasty
▫ pror. Szemajasz
▫ męcz. Polieukt z Melitene, żołnierz
▫ Adrian z Canterbury, ihumen
▫ mnich Eustracjusz z Tarsu
▫ Bazyli, biskup Suroża

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-