Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
14 Lutego 2020r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 14 lutego »
Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO SPOTKANIA Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. - Św. męczennika TRYFONA

Prawosławni:

Wigilia święta Spotkania Pańskiego
święci dnia
▫ męcz. Perpetua z Kartaginy
▫ męcz. Rewokatus z Kartaginy
▫ męcz. Saturninus z Kartaginy
▫ męcz. Saturus z Kartaginy
▫ męcz. Sekundulus z Kartaginy
▫ męcz. Tryfon z Apamei
▫ męcz. Felicyta z Kartaginy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy