Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
22 Sierpnia 2020r.

Katolicy rzymscy:

20. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Przemienienia. + Św. apostoła MACIEJA

Prawosławni:

Ap. Macieja (ok. 63).
święci dnia
▫ ap. Maciej

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-