Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Października 2020r.

Katolicy rzymscy:

27. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika KALISTRATA i jego towarzyszy

Prawosławni:

święci dnia
▫ ap. i ew. Marek
▫ męcz. Piotr, metropolita krucicki
▫ mnich Sabacjusz Sołowiecki
▫ męcz. Kalistrat
▫ ap. Arystarch

Luteranie:

-

Żydzi:

SIMCHAT  TORA  (Radość Tory)

Muzułmanie:

-