Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
28 Października 2020r.

Katolicy rzymscy:

30. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 28 października »
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EUTYMIUSZA Młodszego i św. męczennika LUCJANA, kapłana Antiochii

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Mnożącej plony"
Ikony Matki Bożej „Pomnożycielki chlebów” (XIX).
święci dnia
▫ mnich Eutymiusz Nowy z Tesalonik
▫ Jan, biskup suzdalski
▫ męcz. Lucjan Antiocheński

Luteranie:

Dzień apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-