Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
14 Grudnia 2021r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka NAHUMA

Prawosławni:

święci dnia
▫ spraw. Filaret Miłościwy
▫ pror. Nahum

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-