Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
29 Grudnia 2021r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka AGGEUSZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ pror. Aggeusz
▫ błog. Teofania

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-