Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
3 Stycznia 2022r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rozważania:

Grekokatolicy:

Przed-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy JULIANNY z Nikomedii

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-