Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
7 Stycznia 2022r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień po Narodzeniu Pańskim
Rozważania:

Grekokatolicy:

NARODZENIE CO DO CIAŁA PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy