Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
10 Stycznia 2022r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
LG: I tydzień psałterza
Rozważania:

Grekokatolicy:

28 Po-święto Bożego Narodzenia. - ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW SPALONYCH W NIKOMEDII

Prawosławni:

20 000 męczenników z Nikomedii
Tydzień XXX po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ mnich Ignacy z Łomska
▫ ap. Nikanor
▫ męcz. Gliceriusz, kapłan
▫ męcz. Zenon
▫ męcz. Teofil, diakon
▫ męcz. Doroteusz
▫ męcz. Mardoniusz
▫ męcz. Migdoniusz, diakon
▫ męcz. Indes
▫ męcz. Gorgoniusz
▫ męcz. Piotr
▫ męcz. Eutymiusz
▫ męcz. Agata, ihumenia
▫ męcz. Domna
▫ męcz. Teofila

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-