Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
12 Stycznia 2022r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Arkadiusza (m)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Bożego Narodzenia. - Św. męczennicy ANISJI i św. ZOTYKA, kapłana i Opiekuna sierot

Prawosławni:

święci dnia
▫ Makary, metropolita Moskwy
▫ ap. Tymon
▫ męcz. Anizja z Tesalonik
▫ męcz. Filetajros z Nikomedii

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-