Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
13 Stycznia 2022r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Hilarego (bp dK)
Rozważania:

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. - Św. męczennicy MELANII Rzymianki

Prawosławni:

Zakończenie święta Narodzenia Chrystusa.
święci dnia
▫ mniszka Melania Rzymianka
▫ Anizjusz, arcybiskup Tesalonik
▫ mnich Gelazy z Palestyny
▫ ihumenia Sabiana z Samcche
▫ Teofilakt z Bułgarii, arcybiskup Ochrydy
▫ Piotr (Mohyła), metropolita Kijowa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-