28.01.2011

Za okazjonalnie niską cenę

Zostaliście wystawieni publicznie na szyderstwa, współcierpieliście z prześladowanymi…

Dziwnie aktualnie brzmią słowa Listu do Hebrajczyków: po oświeceniu (chrzcie) wytrzymaliście wielką nawałę  cierpień, zostaliście wystawieni publicznie na szyderstwa, współcierpieliście z prześladowanymi… Byliście więzieni, współcierpieliście z uwięzionymi, rabowano wasze mienie…

To było wieki temu. A przecież gdy spojrzeć na dzieje chrześcijan, takie historie takie ciągle gdzieś się powtarzają. I trwają do dziś. A autor listu do Hebrajczyków zachęca swoich czytelników, by trwali w wierze, bo przecież niedługo Pan nadejdzie. I posiądą majętność lepszą i trwałą…

Moja wiara niewiele mnie kosztowała. Ot, trochę znoszenia głupich uśmieszków, trochę przykrych słów. Jestem szczęściarzem,  że nigdy nie musiałem płacić za moją wiarę naprawdę wysokiej ceny. Tym bardziej winien jestem Bogu wielką wdzięczność…