09.12.2011

Rozeznawanie

Jan Chrzciciel i Jezus byli kuzynami. Różnili się między sobą m.in. sposobem postępowania...

Jan Chrzciciel i Jezus byli kuzynami. Różnili się między sobą m.in. sposobem postępowania: Jan żył ascetycznie, Jezus szukał towarzystwa ludzi i chętnie z nimi przebywał. Obaj posłani przez Boga – i obaj odrzuceni przez ludzi.

Jeśli czasem nie chcę zmienić swojego postępowania, jeśli nie chcę odwrócić się od zła w moim życiu, wówczas zrobię wszystko, by pozostać ślepą i głuchą na każdego człowieka, którego Pan postawi na mojej drodze. Wykorzystam każdy pretekst, by nie posłuchać Jego słów, by się nad nimi nie zastanowić.

Czemu więc dziwię się, że w moim sercu nie ma pokoju, a moje postępowanie i słowa pełne są niesprawiedliwości wobec bliźniego?

 

Pytania do rachunku sumienia

  1. Jak często odrzucam czyjeś słowa, wzywające do nawrócenia, z powodu osoby, która je wypowiada?
  2. Czy szukam u Jezusa sił, by zmienić swoje myślenie i działanie?
  3. Czy staram się rozeznawać, co lub kto oddala mnie od Jezusa?

 

Budzik adwentowy

„W tym słusznym wyzwoleniu, zespolonym z ewangelizacją, która zdąża do wytworzenia struktur, służących obronie wolności ludzkich, musi zawierać się zabezpieczenie podstawowych praw człowieka, wśród których pierwsze miejsce zajmuje wolność religijna. Właśnie świeżo mówiliśmy o tej bardzo aktualnej sprawie, wskazując na to, „że jeszcze wciąż wielu chrześcijan, dlatego, że są chrześcijanami i katolikami, znosi systematyczny ucisk. Dramat wierności dla Chrystusa i dla wolności religijnej trwa nadal, chociaż pokrywa się go niekiedy szumnymi deklaracjami o prawach człowieka i ludzkiej wspólnoty!” (Evangelii nuntiandi 39).

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska