24.12.2011

Nie Ty

Niekiedy i nasze plany, zamiary uczynienia jakiegoś dobra, zostają przekreślone, a realizuje je zamiast nas ktoś inny.

Patrząc po ludzku miał nie tylko wszelkie predyspozycje, ale i możliwości, aby zbudować tę świątynię. Wydawać by się mogło, że nadawał się do tego jak nikt przed nim - nawet prorok Natan przyklasnął jego pomysłowi. Jednakże Pan Bóg powiedział: "nie ty ją zbudujesz". Pismo Święte nie mówi o tym co Dawid wówczas czuł. Jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że był zawiedziony, być może rozczarowany...

Podobnie niekiedy i nasze plany, zamiary uczynienia jakiegoś dobra, zostają przekreślone, a realizuje je zamiast nas ktoś inny. Co więcej - robi to o wiele lepiej niż my byśmy potrafili.

Pytania do rachunku sumienia:

  1. Czy potrafimy wówczas z tego się cieszyć?
  2. Czy potrafimy oddać to Panu Bogu mimo zawodu i rozczarowania?

Budzik adwentowy

Jeśli są ludzie, którzy głoszą w świecie Ewangelię zbawienia, to czynią to z rozkazu, w imieniu i z łaski Chrystusa Zbawiciela. „A jak głosić będą, jeśli nie byli posłani?” — napisał ten, który bez wątpienia był jednym z najpiękniejszych głosicieli Ewangelii. Nikt więc nie może pełnić tego zadania, jeśli nie został posłany. A kto posiada misję ewangelizowania? Sobór Watykański II odpowiada jasno: Kościół „z Bożego nakazu ma obowiązek iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. A w innym miejscu stwierdza, że cały Kościół jest misyjny i że „dzieło ewangelizacji jest podstawowym zadaniem Ludu Bożego”. (ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI O EWANGELIZACJI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 59)