08.02.2012

Prawdziwa mądrość

Można być inteligentnym i przebiegłym, a przy tym po prostu głupim.

"Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam." - powiedziała królowa Saby do Salomona

Jestem mądry, mówią jedni - a są tylko inteligentni i przebiegli

Jestem mądry, mówią drudzy - a są tylko wykształceni i utytułowani

Jestem mądry, mówią inni - a posiedli jedynie pewien zasób wiedzy

Bo można być inteligentnym i przebiegłym, można skończyć kilka fakultetów, napisać kilka doktoratów, mieć tytuły naukowe, można mieć olbrzymi zasób wiedzy - i być po prostu głupim. A dzieje się tak wówczas, kiedy tego wszystkiego nie wykorzystujemy do czynienia dobra, lub co gorsza szkodzimy sobie i innym.

Albowiem, jak pisał w swoim Liście św. Jakub: "Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy."

Czy wobec tego jestem mądry, czy tylko inteligentny i wykształcony?

***

Ilustracja na stronie autorstwa Maurice van Bruggena. Zdjęcie pochodzi z serwisu Wikimedia.org