19.07.2012

Przyjdźcie

Tylko obciążeni potrzebują wzmocnienia, utrudzeni pokrzepienia, a miłujący się nawzajem – dającej ukojenie obecności.

Przychodzący zaprasza, by przyjść do Niego. Uwalniający z więzów nakłada brzemię, zdejmujący ciężary – jarzmo. Bo tylko obciążeni potrzebują wzmocnienia, utrudzeni pokrzepienia, a miłujący się nawzajem – dającej ukojenie obecności.

Przychodzący odkrywają proste drogi. Przyjmujący brzemię rodzą ducha zbawczego. Pozwalający nałożyć sobie jarzmo ożywają. Pokrzepieni budzą się. Miłujący się nawzajem  krzyczą z radości.

Nie zalogować się. Przyjść. Nie kolejna znajomość. Przyjaźń. Nie polubić. Pokochać. A znane na pamięć słowa staną się życiem.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski