29.08.2012

Walcz

Jeżeli mamy stać mocno na nogach, być warownym zamkiem, nie dać się pokonać – tylko to jedno nas ocali: miłość Boga.

Pisali o tym poeci, pokazują to filmy, doświadczamy tego sami. Także Biblia taki obraz nam dzisiaj podsuwa: życie ludzkie to walka, zmaganie z przeciwnikiem. Jeżeli mamy stać mocno na nogach, być warownym zamkiem, nie dać się pokonać – tylko to jedno nas ocali: miłość Boga.

Niesprawiedliwość, zło wyciągają po nas rękę z tego właśnie powodu – bo jesteśmy Jego stworzeniami, Jego własnością, świadkami Jego cudów na całej ziemi. Można powiedzieć, że – jak Jan Chrzciciel – prędzej czy później zobaczymy grzech na własne oczy. Można powiedzieć, że niegodziwość i tak przeciw nam wystąpi – czy tego chcemy, czy nie. Pytanie tylko, po której my wtedy opowiemy się stronie.

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka