06.12.2012

Pobożne tricki

Nie wystarczy zakładanie, choćby tylko na chwilę, adwentowej maski pozorów, wykonywanie pobożnych tricków, życie na pokaz...

 
Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć,
wzywajcie Go, gdy jest blisko” (Iz 55,6).

Wiara i uczynki. Nie każdy, kto udaje pobożnego, jest nim w rzeczywistości. Także wiara bywa wykorzystywana jako środek prowadzący do celu. Z takim postępowaniem Bóg nie ma nic wspólnego. Adwentowa droga do prawdziwej pobożności wiedzie przez Kazanie na Górze. Jak przypomina Jezus, każdy słuchający i wypełniający usłyszane słowo jest podobny do roztropnego budowniczego, który „dom swój zbudował na skala”.

Nie wystarczy zakładanie, choćby tylko na chwilę, adwentowej maski pozorów, wykonywanie pobożnych tricków, życie na pokaz. To wszystko budowanie na piasku własnych wyobrażeń, przypuszczeń, chwilowych doznań. Jako uczeń Chrystusa, mam stawać się naśladowcą Boskiego Mistrza. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy za myślami i słowami pójdą konkretne czyny.

„O dobre czyny moich ludzkich rąk,
modlę się do Ciebie,
bym je radośnie kiedyś zanieść mógł,
Tobie, Ojcze mój w niebie”.
 
Rachunek sumienia:
 
1. Jak wygląda moja pobożność?
2. Co utrudnia mi kontakt z Bogiem?
3. Czy moje życie opieram na Jezusie?
 
Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński
 
MojaRodzinaZespol Moja Rodzina - Dom na Skale