17.10.2013

Bieg z przeszkodami

Żyjemy razem – wierzący i niewierzący, przemieszani ze sobą – razem zbliżamy się do śmierci, sądu, Boga. Nasz los jest tak bardzo podobny – tak samo zgrzeszyliśmy...

„Wszyscy (…) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Wszyscy – grzechy chrześcijan nie ważą mniej niż złe uczynki pogan. I wszyscy mamy dostąpić „usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”.

Żyjemy razem – wierzący i niewierzący, przemieszani ze sobą – razem zbliżamy się do śmierci, sądu, Boga. Nasz los jest tak bardzo podobny – tak samo zgrzeszyliśmy, tak samo chcemy odkupienia.

Stoimy im na drodze. Czasem stoimy im na drodze do wiary, poznania Jezusa. Jesteśmy drogowskazem czy przeszkodą?

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka