23.12.2013

Kimże będzie to dziecię?

Przed ludźmi wszystko jest jeszcze zakryte i będzie ujawniać się stopniowo. Tylko Bóg wie, czy to dziecko jest Jego prorokiem, czy tym, kto na proroka czeka.

To odwieczne pytanie, jakie pojawia się, gdy na świat przychodzi malutki człowiek. Przed ludźmi wszystko jest jeszcze zakryte i będzie ujawniać się stopniowo. Tylko Bóg wie, czy to dziecko jest Jego prorokiem, czy tym, kto na proroka czeka.

Od dnia chrztu włączona zostałam w prorocką misję Jezusa. Swoim życiem mam świadczyć o dobroci Boga, o prawdziwości Jego obietnic, jakie dał człowiekowi.

Ale od chwili narodzin ja także potrzebuję obecności proroków w moim życiu, by wskazywali mi, jak mam przygotować drogę Panu, by uczyli mnie chodzić Jego ścieżkami.

Inni ludzi, prorocy Jezusa Chrystusa, to wielki dar wspólnoty, dzięki któremu łatwiej żyć w trudnym czasie, łatwiej demaskować zło i odrzucać je w swoim życiu.

 

Św. Teresa z Lisieux: Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy, można ją mieć nawet w ciemnym więzieniu jak i we wspaniałym pałacu.

Rachunek sumienia: Czy chcę realizować prorocką misję Jezusa, w którą zostałam włączona w sakramencie chrztu? Czy jestem posłuszna nauczaniu Kościoła?

 

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska

 

Stephan George O Emmanuel (December 23)