25.10.2014

Lepsi i gorsi

Tragiczne wydarzenia z historii są ostrzeżeniem i wezwaniem do nawrócenia. Jezus przywołując je nie straszy, ale powołuje do swojego królestwa.

„…jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13,3b).

Kryterium oceny, które stosuje Jezus – dawca nowego życia, jest miłość. To ona prowadzi człowieka na szczyty świętości i sprawia, że przestajemy dzielić innych na lepszych i gorszych, jak czynili to faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ale zaczynamy patrzeć na siebie i swoje serce.

Tragiczne wydarzenia z historii są ostrzeżeniem i wezwaniem do nawrócenia. Jezus przywołując je nie straszy, ale powołuje do swojego królestwa. To zaproszenie kieruje również do mnie bardzo osobiście. Nawrócenie to zejście z drogi porównywania się z innymi, wymyślania własnych kryteriów, a poddanie się pod pomysłowość Jezusa. On wie, co jest dla mnie najlepsze i co przyczynia się do tego, żebym nie zginął, ale miał życie.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


modlitwaSERCA Arka Noego - Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały)