20.06.2015

Hierarchia ważności

Najtrudniej jest być ubogim pośród tego wszystkiego, co człowiek ma. Bo to wiąże. Zobowiązuje do troski, do dbałości.

Dzięki dzisiejszym słowom Jezusa każdy chrześcijanin wie, co powinno być dla niego najważniejsze. Priorytetem w jego myśleniu i działaniu powinna być troska o to, by na ziemi panowało  królestwo Boga i Jego sprawiedliwość.

Jezus mówi także, że królestwo Boga należy do ubogich (por. Łk 6,20b), to znaczy do ludzi, którzy żyją bez przywiązania do jakichkolwiek ziemskich rzeczy i spraw. Bo można być ubogim, a jednak całkowicie owładniętym pragnieniem zdobywania dóbr materialnych.

Najtrudniej jest być ubogim pośród tego wszystkiego, co człowiek ma. Bo to wiąże. Zobowiązuje do troski, do dbałości. I zupełnie niedostrzegalnie dla człowieka zaczyna się temu czemuś służyć. Podporządkowywać swoje plany, działania, całe życie.

Najlepiej można dostrzec prawdę o tym, co człowieka wiąże, gdy doświadcza się utraty: pracy, dóbr materialnych, zdrowia, relacji itp. itd.

Im większa rozpacz i trudność z pogodzeniem się ze stratą, tym większe przywiązanie.

Jezus obiecuje, że tym, którzy starają się najpierw o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, wszystko będzie dodane. Wszystko, czego człowiek potrzebuje. A ci, którzy zostawiają wszystko dla Niego i Ewangelii, stokroć tyle otrzymają tu na ziemi. I życie wieczne w czasie przyszłym (por. Mk 10,29-30).

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska