26.06.2015

W poszukiwaniu szczęścia

Jako uczniowie Jezusa nie musimy szukać szczęścia w pojedynkę: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam”.

Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
i chodzi Jego drogami” (Ps 128,1).

Osiągnięcie prawdziwego szczęścia jest wpisane w sens i cel ludzkiego życia. Psalmista podaje cechy, jakie ono powinno posiadać. Najpierw chodzi o życie zgodne z wolą Boża, wyrażającą się w zachowywaniu przykazań. Do tego dochodzi obfitość w postaci pomyślności materialnej i licznego potomstwa. Nadal istotne są obiecane w psalmie: zgoda w rodzinie i pokój w narodzie.

Warto zauważyć, że jako uczniowie Jezusa nie musimy szukać szczęścia w pojedynkę: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam” (Benedykt XVI). Oblubienica Chrystusa, jaką jest Kościół, Jego żywe Ciało, zaprasza nas do stołu Słowa i Eucharystii, by nas otwierać na prawdziwe szczęście. Może uda się nam zatrzymać, znaleźć czas na udział we Mszy dzisiaj, albo jutro, aby spotkać się z Tym, który „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Malwina Konieczka Zespół Incanto - Oblubieniec czeka już