06.08.2015

Powstać z martwych

Bóg jest dobry. On wie, że słabi ludzie potrzebują umocnienia. Dlatego zanim przyszli na górę Kalwarię, zaprowadził uczniów na górę Przemienienia.

Bóg jest dobry. On wie, że słabi ludzie potrzebują umocnienia. Dlatego zanim przyszli na górę Kalwarię, zaprowadził uczniów na górę Przemienienia i pozwolił im dotknąć Prawdy: że ziemskie życie jest tylko drogą do prawdziwego i jedynego życia – u boku Ojca.

Bóg w taki sposób zawsze umacnia człowieka. On wie, że bez tego doświadczenia człowiek załamałby się pod ciężarem krzyża. A tak, słuchając Syna i idąc za Nim, każdy człowiek może mieć niewzruszoną nadzieję, że powstanie z martwych – jak On.

Jeżeli nie ucieknie ze swojej drogi krzyżowej – jak On. Jeżeli pozwoli się ukrzyżować – jak On. Jeżeli umrze – jak On.

Droga do domu Ojca wiedzie zawsze przez krzyż, mimo że zaczyna się na górze Przemienienia.

Przyjdź, Duchu Święty, z darem męstwa, dzięki któremu nie ucieknę przed cierpieniem i krzyżem. Napełnij mnie Jezusowym zaufaniem i miłością do Ojca, bym nigdy nie zwątpiła w Jego dobroć, nawet w chwili największej boleści i poczucia opuszczenia.

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska