19.03.2016

Przez szybkę?

Tacy ludzie jak Abraham, Dawid i Józef – kim dla nas są? Czy my jesteśmy tylko biernymi obserwatorami...?

W dniach Wielkiego Postu doświadczamy tego może szczególnie mocno, a może pozostaje to jeszcze do odkrycia: Bóg z mocą wkracza w dzieje świata. Nie jest jak obserwator mrówczego królestwa w warunkach eksperymentu, nie wystarcza mu patrzenie na nas „przez szybkę”, chce bliskiej relacji z nami…

Tacy ludzie jak Abraham, Dawid i Józef – kim dla nas są? Czy my jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, bierzemy ich życie pod lupę, analizujemy ludzkie słabości i działająca Bożą łaskę? Czy to nam wystarcza? Nasza więź z nimi może przecież być żywa – bo nasz Bóg jest Bogiem żywych…

To jest realny świat: Bóg, Abraham, Dawid, Józef… i ja.

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka

Post z Franciszkiem

" Im większy jest grzech, tym większa musi być miłość, którą Kościół okazuje nawracającym się" (18.03.2016).