28.04.2016

Wystarczy kochać

To chyba nie jest aż tak strasznie trudne. Muszę tylko czasem się zastanowić, co motywuje moje relacje z innymi...

Znów czytam Ewangelię Jana. Jezus mówi: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!”. Jak trwać? Ano wyjaśnia to chwilę później. Zachowując Jego przykazania... Czyli? Kochając się wzajemnie, jak kochał On. Kochał oddając za nas swoje życie...

To chyba nie jest aż tak strasznie trudne. Muszę tylko czasem się zastanowić, co motywuje moje relacje z innymi. Chcę ich dobra czy swoich wygody, przyjemności, albo poklasku? Widzę człowieka czy moim celem jest realizacja własnych planów?

Nie, to nie jest trudne. Trzeba tylko ciągle pamiętać o tym priorytecie wyrażającej się w konkretach miłości do bliźniego....

Modlitwa

Nieraz planuję sobie wszystko tak, by powstało pewne dzieło. Tymczasem ważniejsze od dzieł jest realizowanie przykazania miłości. Oświecaj mnie Duchu Święty, bym tę różnicę, kiedy trzeba, dostrzegał...