19.07.2016

Sami swoi

Rodzina Jezusa posiada dodatkowy wyznacznik – jest nim pełnienie woli Ojca niebieskiego, czyli życie według Bożego planu dla każdego z nas.

Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mt 12, 50).

Rodzina to osoby najbliższe, połączone więzami krwi. A rodzina Jezusa posiada jeszcze jeden dodatkowy wyznacznik – jest nim pełnienie woli Ojca niebieskiego, czyli życie według Bożego planu dla każdego z nas. Z jednej strony to droga wspólna – ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni – z drugiej zaś bardzo indywidualna – osobiste upodabnianie się do Chrystusa.

Jesteśmy zaproszeni do rozpoznania woli Bożej w słowie Bożym na dzisiejszy dzień, w wydarzeniach, spotkanych osobach, w radach ludzi mądrych i uczciwych. Wieczorny rachunek sumienia pozwoli nam spojrzeć na słowa, myśli i pragnienia, które towarzyszyły nam w ciągu całego dnia, pytając: „co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. Rozpoznanie i przyjęcie Bożego planu domaga się jego wypełnienia, zgodnie ze wskazaniami św. Pawła: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.

Chcę za św. Faustyną budzić w sobie pragnienie, „aby we wszystkim spełnić wolę Bożą, nie pragnę więcej wyzdrowienia niż śmierci, jestem zupełnie zdana na Jego nieskończone miłosierdzie” (Dz.795).

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński