07.09.2016

Błogosławieni

Szczęście to droga, która dotyczy każdego człowieka, bez względu na miejsce zamieszkania czy moment historii świata.

Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże (Łk 6, 20b).

Szczęście to droga, która dotyczy każdego człowieka, bez względu na miejsce zamieszkania czy moment historii świata, w którym pojawił się na ziemi. Tę drogę proponuje swoim uczniom również Jezus. Ma ona jednak wyjątkowy charakter – dotyczy osiągnięcia królestwa Bożego. Nie chodzi więc o chwilowe zadowolenie, emocjonalny zachwyt czy przelotne uczucie. Ale o jedność i łączność z tym, który jest gwarantem prawdziwości wypowiadanych zapewnień.

Być szczęśliwym z Jezusem i dla Niego to patrzeć na rzeczywistość i przeżywać ją w perspektywie wieczności. Wtedy nowego sensu nabiera to, co po ludzku tylko wydaje się bezsensowne. Z Jezusem także trudne doświadczenia niosą nadzieję i prowadzą do wolności.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński