13.09.2016

Bądź sobą

Płynie w nas przecież jedna krew, roznosząc do każdej cząstki w tym samym stopniu tlen, żywność i truciznę.

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami - mówi św. Paweł.

Jesteśmy Ciałem. To znamienne porównanie. Każdy z nas - bez wyjątku - nim jest i jednocześnie jesteśmy nim wszyscy razem. Połączeni nierozerwalnie i na zawsze w jeden organizm, nie jesteśmy w stanie "urwać się" i funkcjonować poza nim.

Jesteśmy Ciałem. To znaczy: współdziałamy dla wspólnego dobra lub wspólnej krzywdy. Płynie w nas przecież jedna krew, roznosząc do każdej cząstki w tym samym stopniu tlen, żywność i truciznę.

Jesteśmy jednym Ciałem. A jednocześnie każdy z nas jest niepowtarzalny. Drugiego takiego nie ma i nie będzie. Każdy ma inne możliwości i swoje zadanie. Jest niezastąpiony, jako on sam. Osoba. Nawet jeśli poszczególne zadania może wykonać ktoś inny.

Jesteś ciałem. Bądź w nim sobą. Nie potrzebujesz nikogo udawać. Jesteś ważny taki, jaki jesteś, tu i teraz.