05.10.2016

Stale wybacza

Przebaczyć to przywrócić pierwotne miejsce jakie ktoś zajmował wcześniej w moich oczach

I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił  Łk 11

W modlitwie Pańskiej kilka razy dziennie kieruję do Boga prośbę, by darował mi grzechy w taki sposób, jak sama to czynię wobec innych. Jeśli nie przebaczam to, jak mogę tego oczekiwać od Boga? Swoim przebaczeniem warunkuję Boże przebaczenie. Przebaczyć to przywrócić pierwotne miejsce jakie ktoś zajmował wcześniej w moich oczach. A to nie jest łatwe, zwłaszcza, gdy ktoś rani bezlitośnie.

Żeby rozpocząć trudny proces wybaczenia, potrzebna jest przede wszystkim decyzja o nim. O pomoc w jej podjęciu warto prosić Boga, a także otoczyć modlitwą osobę, która zraniła. Próbować znaleźć w niej również dobre cechy, a może nawet usprawiedliwienie. Popatrzeć na swoje słabości i na to, jak sama ranię innych, jak bardzo nimi ranię Boga, zapewne znacznie bardziej niż sama zostałam zraniona. Bóg, mimo to, za każdym razem wybacza, gdy Go o to proszę.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

modlitwaSERCA Magda Anioł - Ojcze nasz