04.11.2016

Myślcie perspektywicznie

Macie wspaniałe narzędzie czynienia dobra. Nie czyńcie go swoim bogiem.

Po co są pieniądze? Po to, by ich używać dla osiągnięcia dobra. Nieuczciwy rządca dobrze o tym wiedział. Wiedział też, że jeśli ma dalej żyć i to żyć nie w poniżeniu i pogardzie, potrzebuje ludzi. Użył więc pieniędzy, by zdobyć serca ludzi, a przez to to, co było dla niego najważniejsze. Wiedział, że są tylko narzędziem...

Wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić - pisze św. Paweł. To ci, których dążenia są przyziemne - dodaje. Ich bogiem brzuch, a losem - zagłada... Z pewnością zabrakło im roztropności rządcy, który patrzył na to, co go czeka w przyszłości i umiał użyć tego, co miał, by zyskać wiele więcej.

Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków - dodaje Jezus. Dziś już ich nie usłyszymy, czytana perykopa z Ewangelii kończy się wers wcześniej. Ale trzeba o nich pamiętać. Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Myślcie perspektywicznie. Już nie jak rządca - w skali ziemskiej - ale w tej najważniejszej.

Macie wspaniałe narzędzie czynienia dobra. Nie czyńcie go swoim bogiem.