22.02.2017

Na opoce

Indywidualność jawi się jako coś wynoszącego nad bliźnich i dającego większe prawo do… Niemal do wszystkiego.

Jakby rozejrzeć się wokół, posłuchać tego, co dociera do nas z kręgów ludzi bardziej i mniej znajomych, z internetowych portali czy poczytnych książek, można by rzec, że samowystarczalność stała się sztandarową cnotą współczesności. Niezależność od innych ukazywana jest jako gwarancja tożsamości i poczucia własnej wartości. Indywidualność jawi się jako coś wynoszącego nad bliźnich i dającego większe prawo do… Niemal do wszystkiego.

Dzisiejsze święto – i Piotr Opoka, na której zbudowany został Boży Kościół – przypominają nam, że pozory mylą. Że nasza chrześcijańska tożsamość oparta jest na Jezusowym wyborze. Że wartość ma zaufanie autorytetowi. Że trwanie we wspólnocie wynosi bliźnich i daje im większe prawo do… Niemal do wszystkiego: naszego zaangażowania, modlitwy, wiary, życia.