09.05.2017

Słuchać głosu pasterza

Abym uważnie słuchał głosu Pasterza, muszę chcieć rozwijać w sobie mentalność słuchania, której początkiem jest milczenie.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je (J 10, 27).

Pasterz idzie przed owcami. Wzywa je po imieniu, wskazuje im drogę i prowadzi je bezpiecznie. Owce rozpoznają głos pasterza i słuchają go. Ważne jest, by czyniły to z uwagą i były temu głosowi posłuszne. Owce Jezusa nie tylko znają Jego głos, ale stają się Jego uczniami. W ten sposób Jezus staje się ich drogą, prawdą i życiem.

Abym uważnie słuchał głosu Pasterza, muszę chcieć rozwijać w sobie mentalność słuchania, której początkiem jest milczenie, wyciszenie. W ten sposób mogę poczuć się bezpiecznie w Jego „rękach”. A także otrzymać „życie w obfitości”.

Prośmy Ducha Świętego, który jest sprawcą naszego działania i chcenia, aby pomnażał w nas swoją łaską zdolność milczenia, słuchania i rozumienia spraw Bożych.

marbudek Psalm 23. Pan jest Pasterzem moim...