02.06.2017

Odpowiedz!

Nie da się odpowiedzieć na zapas, bo każdy dzień, każde zdarzenie stawia je na nowo.

Festus tłumaczy sprawę Pawła, mówiąc: „Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje”. Sedno sporu to „tylko” wierzenia, podobnie jak i dzisiaj. „Tylko” moje „tak” lub „nie” powiedziane Bogu, świadectwo lub jego brak, posłuszeństwo Kościołowi lub życie po swojemu.

Oto jedno z tych pytań, na które nie da się odpowiedzieć hurtem, powtarzając wraz z tłumem. Nie da się odpowiedzieć na zapas, bo każdy dzień, każde zdarzenie stawia je na nowo. „Czy miłujesz Mnie? Czy kochasz Mnie?”.

Od odpowiedzi wiele zależy. Zależy od niej wszystko.