15.06.2017

Pamiętaj!

Było. Jest. Będzie. Trwa. Pamięć kończy się na „było”. W pielęgnowanej jest i trwać będzie.

Było. Jest. Będzie. Trwa. Pamięć kończy się na „było”. W pielęgnowanej jest i trwać będzie. Jak pielęgnować pamięć?

Kielich, który błogosławimy. Chleb, który łamiemy. Kto spożywa i pije – pamięta. Więcej: staje się Tym, którego przyjmuje (św. Augustyn). Bo błogosławić, łamać i spożywać znaczy trwać w Ciele Chrystusa. Znaczy również pamiętać.

Pamięć jest także adoracją. Wcielenie, Pascha, Zesłanie Ducha Świętego… A wszystko razem w małej okruszynie Chleba. „Jak cię zrozumieć, Tajemnico…?”

Pamięć jest wdzięcznością. „Jam nie godzien, Panie, tego, abyś wszedł do serca mego…” Prawda, choć nie do końca. Jam nie godzien. To On uczynił mnie godnym. „Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy” (1. Prefacja o Najświętszej Eucharystii).

Pamiętaj! Nie zapominaj!

Ośrodek Liturgiczny Niech mnie strzeże Twa święta Krew

Zapisz