10.08.2017

Obumieranie

Obumrzeć musi wszystko. Nie może być tak, że pozwalam zbutwieć, zmarnieć tylko jakiejś cząstce mojego egoizmu.

Obumieranie powinno być hojne.

Obumrzeć musi wszystko. Nie może być tak, że pozwalam zbutwieć, zmarnieć tylko jakiejś cząstce mojego egoizmu. Musi odpaść wszystko.

Jeżeli z hojnością i wielkodusznością oddam Panu wszystko, co mam, kim jestem, jak myślę, wszystkie moje plany i oczekiwania, wówczas mogę mieć nadzieję, że On z niebywałą hojnością odda mi to wszystko przemienione, uświęcone, pełne życia.

Muszę też starać się o radość w dawaniu. Ta radość pokazuje Bogu, że wszystko, co robię, robię z miłością. A miłość jest tym, co najszybciej i najmocniej znajduje odzew w Bogu, który jest Miłością.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie (Flp 4,4-7).