13.09.2017

Prawdziwe szczęście

Jezus w błogosławieństwach pokazuje, gdzie szukać prawdziwego szczęścia, mówiąc zaś „biada” przestrzega przed niewłaściwymi wyborami.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne Kol 3

Co to znaczy zadać śmierć sprawom przyziemnym? W jaki sposób realizować codzienne obowiązki, a jednocześnie odnosić je do Boga? Jeśli człowiek zamknie się na Niego, może stać się niewolnikiem doczesności, tego co posiada, kim jest, jak wygląda. Zbytnie zabieganie o pozycję społeczną, majątek, kondycję fizyczną, zewnętrzne piękno mogą stać się przeszkodą na drodze zbawienia.

Czy to znaczy, że mam z tego wszystkiego zrezygnować? Oczywiście, że nie. Mam zabiegać o swoje sprawy w taki sposób, by nie stracić z oczu Boga, by nie stały się celem samym w sobie. One mają mi pomagać w drodze ku wieczności. Mają mnie uświęcać. Jezus w dzisiejszych błogosławieństwach pokazuje, gdzie mogę odnaleźć prawdziwe szczęście, mówiąc zaś „biada” przestrzega przed niewłaściwymi wyborami.

 

UrbanRecTv Mesajah feat. Kamil Bednarek - Szukając Szczęścia [Official Video]