24.07.2018

Chodzi o istotę

...chodzi o oryginalność, której nie da się podrobić.

… kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mt 12, 50).

Przynależność do rodziny zobowiązuje. Nie chodzi tu jedynie o więzy krwi, ale o coś więcej: duchową wspólnotę. Ta wspólnota ma za cel uwielbienie Ojca niebieskiego. Drogą do tego celu jest naśladowanie Jezusa w posłuszeństwie Ojcu i pełnienie woli Bożej.

Jak rozmienić na drobne te ogólne wskazania, okaże się, że zakładają one aktywne włączenie się w zbawczą misję Jezusa. A skoro miłość niejedno ma imię, a „każda dusza to inny świat” – chodzi o oryginalność, której nie da się podrobić. Św. Pio zauważa: „Bogu się służy tylko wówczas, kiedy Mu się służy tak, jak On chce”.

Trwamy w rodzinie Jezusa od chrztu. I warto, jak Maryja i Józef, tę przynależność pielęgnować. Bo to rodzina, która w całości spotka się w Niebie.

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Ojciec