11.06.2019

Z Nim i dla Niego

Potrzeba wysiłku, by oprzeć się wyłącznie na Nim, co nie jest równoznaczne z bezczynnością.

Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Mt 10

Dobra materialne mogą służyć rozwojowi, otwieraniu serc na potrzeby innych, ale także mogą przysłonić Boga i właściwy sens życia, jakim jest zjednoczenie się z Nim. Zapatrzenie w siebie, w to kim jesteśmy i co posiadamy, oddala od Boga. Zaczynamy się czuć samowystarczalni i przekonani, że Bóg nie jest już nam potrzebny.

A Jezus chce pomagać i wspierać człowieka. Obiecuje opiekę i nie zostawia go samym, choć czasem człowiek może tego nie odczuwać. Potrzeba wysiłku, by oprzeć się wyłącznie na Nim, co nie jest równoznaczne z bezczynnością.

Jezus posyła swoich uczniów do pracy, by uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wypędzali złe duchy .Tak samo i ja mam podejmować swoje obowiązki każdego dnia, na nowo, czyniąc je dla Niego i w łączności z Nim. To jest gwarantem zachowania właściwego dystansu do dóbr tego świata.

 

Vindava Project 2TM 2,3 - Słuchaj Izraelu