19.07.2019

Kim On jest?

Szabat – dzień odpoczynku – był dniem naśladowania Boga. Tymczasem Jezus wydaje się wskazywać: Ja jestem waszym szabatem...

Ten fragment Ewangelii według świętego Mateusza umyka naszej uwadze. Skupiamy się na interpretacji prawa, nie na uzasadnieniu, które Jezus podaje.

Szabat – dzień odpoczynku – był dniem naśladowania Boga. Chwilę wcześniej Jezus mówił: przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, ja was pokrzepię. Teraz porównuje swoich uczniów do kapłanów świątynnych. Interpretujący ten fragment ortodoksyjny Żyd – czytelnik tej Ewangelii - rozumiał: Miejsce Święte, miejsce, gdzie przebywało Imię Boga, się przeniosło.

Szabat – dzień odpoczynku – był dniem naśladowania Boga. Tymczasem Jezus wydaje się wskazywać: Ja jestem waszym szabatem. Tu jest coś więcej niż świątynia – dodaje...

Kim zatem On jest?

Pierwsze czytanie przywołuje Paschę. Wskazuje na Baranka, którego krew ocala życie. To proroctwo już niedługo się wypełni, przynosząc odpowiedź na to najważniejsze pytanie...