22.07.2019

Nikt inny

Ludzka duchowa biografia potrafi być niekiedy równie zaskakująca.

Koleje losu różnych ludzi, a i czasem nas samych są czasami takie, że ze zdumieniem przyglądamy się tej przestrzeni, w której dany człowiek był wczoraj, jest dzisiaj i temu, jak się jego życie potoczyło. Ludzka duchowa biografia potrafi być niekiedy równie zaskakująca. Spotkania z Bogiem, życie z Nim nie przebiega przecież według jednego, sprawdzonego schematu, takiego samego dla wszystkich. Nasze osobiste wyznanie: „Widziałam Pana i to mi powiedział” – jest ważne z tego również powodu, że możemy je złożyć tylko my sami.