24.09.2019

Słowo i więzi

Duchowe więzy z Jezusem buduje ten, kto nie tylko słucha, ale też wypełnia usłyszane słowo.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie (Łk 11,28).

Wśród różnych wartości, które są ważne dla ucznia Jezusa, najważniejsze są te, które wynikają z wiary: słuchanie słowa Bożego, przyjmowanie go z wiarą i wypełnianie niż wartość pokrewieństwa. A w stosunku do słowa Bożego wszyscy są równi.

Duchowe więzy z Jezusem buduje ten, kto nie tylko słucha, ale też wypełnia usłyszane słowo, bo „wiara bez uczynków jest martwa”. Ziarno zaś o tyle może w nas owocować, o ile jesteśmy dyspozycyjni, by je przyjąć.

Wzorem i drogą dla każdego z nas jest Maryja, najbardziej błogosławiona, dzięki której „Odwieczny wszedł w czas”. Ona uczy nas „czynnego słuchania, które pozwala na głębokie przyjęcie, przyswojenie, w którym Słowo staje się formą życia” (Verbum Domini, 27).

JanAntoni8 Mocni w Duchu - Maryjo Matko mojego wezwania